Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Ľudové náhrobníky stredného Slovenska

Autor: Ján Aláč

Počet zobrazení: 220 Komentáře: 0 Více

Smrť má mnoho podôb, podobne ako mali v minulosti mnoho podôb i predstavy, ktoré sa s ňou spájali. V rámci celku ľudových predstáv, vo vzťahu k ich dodržiavaniu, patrili práve tie, ktoré súviseli so smrťou, k najkonzervatívnejším a najdlhšie pretrvávajúcim. Napriek tomu je väčšina z nich dnes už nenávratne stratená v intimite prežívania viery a náboženských predstáv ľudového prostredia. Vytratili sa spolu so svetom, ktorého boli neoddeliteľnou súčasťou. ...
 

  

Idea slovanstva na Slovensku

Autor: Marek Syrný

Vnímanie Ruska na Slovensku do komunistického prevratu v roku 1948Počet zobrazení: 121 Komentáře: 0 Více

Slovanská idea ako uvedomenie si etnickej vzájomnosti slovanských národov a z toho vyplývajúca potreba vzájomného spoznávania sa a spolupráce, je na Slovensku stará už niekoľko storočí. Vo svojom vývoji prešla od obdobia zdôrazňovania kultúrnej spolupráce medzi slovanskými národmi na počiatku ich sebauvedomovania sa a pretvárania sa v novodobé národy, až po politické koncepcie vytvárania spoločenstva slovanských štátov pod hegemóniou Sovietskeho zväzu, ktor...
 

  

Školský systém slovenskej menšiny vo Vojvodine

Autor: Zuzana Týrová

Počet zobrazení: 341 Komentáře: 0 VíceBúrlivé historické udalosti od najstarších čias dodnes prispeli k pes­trej národnostnej štruktúre Vojvodiny. Je to bezpochýb naj­he­te­ro­génnejšia oblasť v celej Európe a zaujímavá je najmä preto, že na takom malom území žije 27 národov, národnostných menšín a etnických skupín (Srbi, Chorváti, Česi, Ma­ďari, Slováci, Rumuni, Čiernohorci, Rómovia, Rusíni, Macedónci, Ukrajinci, Nemci, Slo­vinci, Bulhari a i.), ktorí ...
 

  

Předposlední kapitola života sestry Jany

Autor: Julie Jančárková

Počet zobrazení: 93 Komentáře: 0 Více

V Bohem zapomenuté osadě Medzilaborce, která se nalézá na východ­ním Slovensku až na hranicích s Polskem, byla po válce započata výstavba nového pravoslavného chrámu. Již v roce 1949 byla jeho nedo­kon­čená, dosud nevymalovaná stavba dominantou zničené vesnice. Uvnitř stálo pohyblivé lešení. Téměř vždy na něm bylo možné spatřit vysokou štíhlou ženu v tmavém oděvu a s malířskou paletou a štětci v rukou.


...
 

  

Naši v Sovietskom zväze

Autor: Michal Šmigeľ

Osud československých občanov presídlených do ZSSR v roku 1947Počet zobrazení: 364 Komentáře: 0 Více

V povojnových rokoch sa ocitli v Sovietskom zväze, skúsili „horkého“ sovietskeho chleba a pochopili, že nemajú nič spoločného s „bratskou“ slovanskou krajinou. Začali vyvíjať snahu o návrat do Československa na svoju slovenskú zem. Podarilo sa to iba polovici z tých, ktorí v roku 1947 podľahli sovietskej a komunistickej agitácii a naverbovali sa na presídlenie na „bohatú“ ukrajinskú Volyň. Druhá polovica z nich doteraz žije na západnej Ukrajine.
...
 

  

Slováci na Dolnej zemi

Autor: Pavel Szobi

Počet zobrazení: 998 Komentáře: 0 Více

Slovenská republika je jedným z desiatich štátov, ktoré sa 1. mája tohto roku stali členmi Európskej únie. Len málokto si dnes ale uvedomuje, že príchodom tejto udalosti sa nezmenil len život samotných obyvateľov Slovenska, ale aj ich krajanov, ktorí v menších či väčších skupinách obývajú územia ostatných členských krajín Únie. Medzi takéto skupiny patria aj jazykové ostrovy etnických Slovákov žijúcich v Maďarsku. Pre širšiu verejnosť  je často existencia týchto slovenských sídel...

 

  

Na východ od Tatier, na západ od Užhorodu

Autor: Peter Šoltés

Počet zobrazení: 330 Komentáře: 0 Více

Regionálne či krajové identity dotvárajú obraz azda každého národného spoločenstva. Nemci majú Bavorov, Poliaci Slezanov, Chorváti Dalmatíncov, spomedzi Čechov sa niekde viac, niekde menej výrazne vyčleňujú "Moraváci". U Slovákov sa za najvýraznejšie a najznámejšie pars pro toto všeobecne pokladajú východniari, tesne za nimi Záhoráci a potom dlho, dlho nič. Okrem miesta narodenia, ktoré sa nachádza niekde medzi Popradom a Humenným sa výcho...
 

  

Tajemný řád kamaldulských poustevníků

Autor: Štěpánka Litecká

Počet zobrazení: 352 Komentáře: 0 Více

Málokdo z návštěvníků Pienin tuší, co ho čeká na samém konci tohoto slovenského národního parku na hranicích s Polskem. Malý kousek od brodu přes řeku Dunajec stojí bývalý poustevnický klášter Červený Klášter. V současné době je v areálu kláštera muzeum mapující historii budovy a jejích obyvatel.


Za klášterními zdmi žili od rok...
 

  

Noví blahoslavení východního obřadu

Autor: Stanislav Vejvar

Počet zobrazení: 570 Komentáře: 0 Více

Da ispólňatsja ustá náša chvalénija Tvojehó Hóspodi, jako da vospojém slávu Tvojú: jako spodóbil jesi nas Bože přičastítisja svjatým Tvoím, bezsmertnym prečistym presvjatym i žívotvorjáščim Christe Tvojim Tájnam. Utverdí nas Bóže vo Tvojéj svjatýni vsja dni poučátisja božestvennoj právdi Tvojéj. Allilúja. [ 1 ]

...
 

  

Čeští slavisté a slovenská tma aneb ''Umie im Bôh razsvietit?''

Autor: Marián Sloboda

Počet zobrazení: 102 Komentáře: 0 Více

Slovenština je jako čeština (někteří studenti bohemistiky mi tvrdí, že se slovenština z češtiny dokonce vyvinula, ale nemůžu přijít na to jak a ani oni mi to nevysvětlí). Pro Čecha nemá cenu učit se slovensky komplet - ve slovenštině je jenom pár hláskových a morfologických odlišností, které se stačí naučit, nahradit za příslušné české prvky a zbytek je vlastně čeština.

Například má slovenština (spolu s jihoslovanskými jazyky) předponu ...
 

  

Česko-slovenská asymetria (konštituovanie spisovnej slovenčiny)

Autor: Marián Sloboda

Počet zobrazení: 347 Komentáře: 0 Více

Jednou jsem byl požádán o referát na téma identity češtiny a slovenštiny, jejich vzájemného vztahu na pozadí sociolingvistické situace v našich zemích. Vznikl tak tento článek, z kterého se vyklubaly zkrácené dějiny spisovné slovenštiny, protože vztah slovenské společnosti k české kultuře a k češtině vznik podstatně ovlivňoval a dramatizoval vývoj spisovné slovenštiny, naopak to však neplatí.

Nabízím proto te...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod