Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Literární svědectví Sandry Kalniete

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 58 Komentáře: 0 Více

Kniha Sandry Kalniete V plesových střevíčkách sibiřským sněhem je vzpomínkovou a dokumentární prózou, v níž se informace doložené ar­chiv­ními prameny mísí s popisem hlubokých vnitřních prožitků jejích a pře­devším členů její rodiny, kteří ve vyhnanství na Sibiři zakusili na vlastní kůži „výdobytky nejpokrokovějšího světového systému“. Přestože tato historie je dnes již v hrubých obrysech známá, její drobná zákoutí budeme zřejmě objevovat ješt...
 

  

Česko-lotyšský literární dialog

Autor: Pavel Štoll

Počet zobrazení: 113 Komentáře: 0 Více

Českého návštěvníka knihkupectví v Rize překvapí poměrně široká nabídka překladů z naší literatury, což je příjemné zjištění, k němuž od konce 80. let bohužel nedospěje Lotyš pátrající po své literatuře v Česku. Je ovšem pravda, že i my máme úctyhodnou překladovou tradici, sahající až k Františku Ladislavu Čelakovskému a pevně zakotvenou v prvních desetiletích 20. století.

Po druhé světové válce se o propagaci lotyšské literatury u nás ne...
 

  

Co Lotyš, to zpěvák

Autor: Pavel Štoll

Počet zobrazení: 110 Komentáře: 0 Více

Tohle přísloví by se mělo směle postavit vedle "Co Čech, to muzikant". Jenže ruku na srdce: kolik z nás umí dobře hrát na nějaký hudební nástroj? A kolik českých či moravských lidových písní bez přípravy zazpíváme? Dál než druhou, třetí sloku? To v Lotyšsku se bez muzicírování a sáhodlouhých písní neobejde žádná sešlost.

Mám v živé paměti skupinu lotyšských turistů, kteří se vypravili na večeři do pražské restaurac...
 

  

Osudy dobrého vojáka Švejka v Lotyšsku

Autor: Pavel Štoll

Věnováno 120. výročí narození a 80. výročí úmrtí Jaroslava HaškaPočet zobrazení: 322 Komentáře: 0 Více


Na otázku po nejznámějším českém spisovateli dostanete v Lotyšsku jednoznačnou odpověď: Hašeks (čti chašeks), případně Šveiks. Švejk se tu stal jakousi novodobou folklorní postavou, která často úplně zastiňuje svého tvůrce. Citovat Švejkovy průpovídky je pro mnohé Lotyše stejně samozřejmé, jako zpívat své lidové písně – dainy. Poutním místem všech lotyšských turistů v Praze je restau...

 

  

''Češi jsou pro nás vzorem''

Autor: Pavel Štoll

Rozhovor s lotyšským překladatelem Vinifredsem KraučisemPočet zobrazení: 140 Komentáře: 0 Více


Vinifreds Kraučis (1939) se narodil a žije v přístavu Liepája. Po studiích historie na rižské univerzitě pracoval v nejrůznějších profesích, od sedmdesátých let se věnuje překladům. Z české literatury přeložil díla M. Kundery, V. Havla, O. Pavla, Z. Pluhaře, M. Stingla, R. Johna, P. Frýborta, pro děti knížky J. Lady, B. Říhy, Z. Adly, V. Čtvrtka aj.

...

 

  

Pod skálou, kde ční červený kamení…

Autor: Josef Miškovský

Počet zobrazení: 260 Komentáře: 0 Více


  Rovinatá lotyšská krajina má reliéf zvlněný jen na několika místech. Výškové rozdíly jsou způsobené zbytky původních prahorních a starohorních vyvýšenin s c´vrstvami prvohorních hornin, dnes již prakticky zarovnaných působením vnějších geomorfologických činitelů. Na reliéf lotyšské krajiny však měly vliv také procesy mnohem mladší. Pro Lotyšsko je typické působení kontinentálního ledovce, jenž v období čtvrtohor několikrát pokrýval celou severní a část střední ...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod