Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Acta Turcarum: Zápisy z cest po Turecku

Autor: Petr Stehlík

Počet zobrazení: 339 Komentáře: 0 Více

Málokterý jihoslovanský historik se těší takovému mezi­národnímu vědeckému renomé jako profesor Yaleské univerzity ve Spojených státech, autor řady vlivných historických prací a liberální chorvatský politik Ivo Banac (1947). Z jeho dosavadní historiografické tvorby zmiňme alespoň často citovanou monografii Národnostní otázka v Jugoslávii: kořeny, dějiny, politika (The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics, 1984) , ve kter...
 

  

Ivo Banac: V Sivasu, na hrobě svatého Blažeje

Autor: Petr Stehlík

Ukázka z knihy Acta Turcarum: Zápisy z cest po Turecku; Z chorvatštiny přeložil Petr StehlíkPočet zobrazení: 135 Komentáře: 0 VícePohodlný autobus Mitsubishi firmy Sivas Tur vyráží přesně v devět hodin z ankarského autobusového nádraží smě­rem na východ. Je neděle 30. října 1994, den po tureckém státním svátku. Obrovské portréty Mustafy Kemala, Solu­ňana, který moderní Turecko usměrnil na Západ, visí na téměř všech víceposchoďových domech. Před 71 lety Atatürk vyhlásil republiku. Pohled státníka s panteří tváří, v čer...
 

  

Několik tváří pyšného Dubrovníku

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 109 Komentáře: 0 Více

Tisíce stran byly popsány chvalozpěvy na toto město, tisíce stran za­plnily zprávy a studie o jeho slávě, moci, významu, politickém a kultur­ním vlivu, o jeho ob­chodní síle a diplomatickém umění. Po jeho ulicích se pro­cházely a procházejí známé a významné osobnosti našeho světa a jeho krása učarovala nejedné z nich. Tento článek by však o Dubrovníku rád pojednal po­ně­kud s od­stu­pem a chtěl by být alespoň trochu kritickým pohledem našince na jednu...
 

  

Mlhy nad Bosnou Josipa Mlakiće

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 155 Komentáře: 0 Více

Když roku 2000 vyšel v Chorvatsku válečný román Kad magle stanu (Až se mlhy rozplynou) prakticky neznámého autora Josipa Mlakiće, po­voláním strojního inženýra ze zapadlého městečka Uskoplje v severní Bosně, stal se záhy jedním z milníků ve vývoji moderní chorvatské válečné prózy. Ino­va­tivnost Mlakićovy románové prvotiny v kontextu chorvatské válečné litera­tury spo­čívala v tom, že pojednávala o chorvatsko-bosňácké válce v Bosně a Her­ce­govině...
 

  

Válka je strašlivý klaustrofobický stav

Autor: Jan Kravčík

Rozhovor s bosenskochorvatským spisovatelem Josipem MlakićemPočet zobrazení: 203 Komentáře: 0 Více

Josip Mlakić se narodil 24. ledna 1964 v Bugojnu v Bosně a Hercegovině. V roce 1988 dokončil strojní fa­kultu v Sarajevu a roku 1997 vydal svoji první sbírku po­ví­dek, která větší pozornost ve­řej­nosti ani kritiky nepřitáhla. Proslavil jej až ruko­pis, který roku 1999 zví­tězil v literární soutěži malého nakladatelství Faust Vrančić, jež si kladlo za cíl objevit nový chorvatský literární tale...
 

  

''Kvitok karpatski z dalekoho kraju''

Autor: Vladislav Knoll

Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské VojvodiněPočet zobrazení: 560 Komentáře: 0 Více

V srbské Vojvodině a na východě chorvatské Slavonie žije dodnes, roz­troušeno v mnoha vesnicích a městech, řeckokatolické obyvatelstvo, které samo sebe nazývá Rusnáky a svůj jazyk ruským. Tuto národnostně růz­no­rodou oblast obývá již více než 250 let společně se Srby, Chorvaty, Maďary, Slováky, Rumuny a dalšími národy. Samo sebe považuje za příbuzné karpatským R­u­sínům, a proto i jejich jazyk, který je dnes jedním z šesti oficiálních jazyků Auto­nomní obl...
 

  

Předlouhé hradby stonské


Počet zobrazení: 62 Komentáře: 0 Více

Vyrazíte-li v létě k moři na chorvatský poloostrov Pelješac, nemůžete mi­nout měs­tečko Ston a blízké monumen­tální hradby táhnoucí se v impo­zantní délce pěti kilometrů a strážící vstup na poloostrov. Ston je další z mnoha položek na seznamu chor­vatských architekto­nic­kých kuriozit a určitě se vyplatí sez­námit se s ním blíže. Jde totiž o jedno z prvních měst v Ev­ropě, jež bylo pos­ta­veno podle urba­nistického plánu.

Ston a jeho sou...
 

  

Boris Maruna – skeptický hlas emigranta

Autor: Jaroslav Otčenášek

Počet zobrazení: 63 Komentáře: 0 Více

Boris Maruna se narodil roku 1940 v Potpragu na jižních svazích Velebitu v Chorvatsku. Základní školu navštěvoval v Obrovci a střední školu v Zaprešići a Záhřebu, kde i maturoval. Ve dvaceti letech uprchl s dalšími dvěma kamarády do Terstu v Itá­lii. Následně putoval do Argentiny, Anglie, USA a Španělska, do Chorvatska se vrátil až v roce 1990.


...
 

  

Chorvati, kteří vládli světu

Autor: Marijan Lipovac

Počet zobrazení: 214 Komentáře: 0 Více

Vládnou Chorvati světu? Tato otázka se zdá naprosto nesmyslnou, zejména když uvážíme, že se jedná o pětimilionový národ, jenž teprve roku 1991 začal bojovat za nezávislý stát, který dodnes trpí následky srbské agrese a problémů vnitropolitického i hospodářského vývoje v průběhu 90. let. Chorvati světu vládnou jedině v házené a v ženském lyžování. V politice světového významu dosáhl pouze vůdce socialistické Jugoslávie, Josip Broz Tito.

Fa...
 

  

V proudu Rijeky minulostí i přítomností

Autor: Krešimir Međeral

Počet zobrazení: 169 Komentáře: 0 Více

Pohleď na město jak spí / Poslouchej nejkrásnější zvuk / Zatímco světla Kontinentalu / Odnáší Rječiny hluk... Tento úryvek z písně Světla Kontinentalu rijecké skupiny Belfast food nám mohou být melancho­lickým úvodem do atmosféry tohoto zvláštního města. Rijeka, po Záhřebu nejdyna­mič­tější chorvatské město, měla díky mnoha faktorům specifický historický a kulturní vývoj, jímž ovlivnila celé Chorvatsko.


...
 

  

Tvorba Zorana Feriće: metastáze estetiky ošklivosti

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 146 Komentáře: 0 Více

Jméno současného chorvatského spisovatele Zorana Feriće nepatří v českém prostředí mezi známé. A přitom je dílo tohoto autora v jeho vlasti úspěšné natolik, že ne neprávem můžeme Ferićův literární zjev v pro­středí chorvatském přirovnat k „fenoménu“ Michala Viewegha v kultuře české. Stejně jako Viewegh se i Ferić stal ve své zemi vzorem „úspěšného žijícího spisovatele” a zároveň součástí literární estrády.


...
 

  

Holocaust v Nezávislém státu Chorvatsko

Autor: Daniel Putík

Počet zobrazení: 1360 Komentáře: 0 Více

Období fašistické a nacistické nadvlády si v rozdělené Jugoslávii vyžádalo přes milion lidských životů. Pro zdejší, většinou nevelké židovské obce jsou léta 1941-45 lety nepředstavitelného utrpení a následné úplné decimace. Brutalita, jíž byli Židé vystaveni v Nezávislém státu Chorvatsko (podobně jako Srbové a ti Chorvati či Bosňáci, kteří nesdíleli blouznivé představy ustašovců a jejich německých chlebodárců o rasově čisté „Nové Evropě“), nenalezne srovnán...
 

  

Zvolením Mesiće Chorvati odmítli vládu jedné strany

Autor: Marijan Lipovac

Počet zobrazení: 96 Komentáře: 0 Více

Stjepan Mesić zůstane i nadále chorvatským prezidentem. V druhém kole prezidentských voleb konaném 16. ledna obdržel 66 % hlasů a získal tak svůj druhý mandát. Bude-li mu sloužit zdraví, roku 2009 možná přivede Chorvatsko do Evropské unie a ve funkci šéfa státu zůstane do roku 2010, kdy by ve svých 75 letech a po více než 40 letech v politice již měl odejít do důchodu.

Volby v Chorvatsku potvrdily to, co už předpověděli političtí analytic...
 

  

Chorvatští muži žijí pod tlakem machizmu

Autor: Đurđica Hruškar

Rozhovor s Dorinem Manzinem, předsedou chorvatského sdružení Iskorak, bojujícího za práva homosexuálůPočet zobrazení: 170 Komentáře: 0 Více

Dorino Manzin se narodil roku 1977 a vystudoval indologii a turkologii. Od ledna 2002 je předsedou sdružení Iskorak (doslova „vykročení“, chorvatský termín pro coming out) – skupiny pro propagaci a ochranu sexuálních menšin, a od té doby se aktivně účastní chorvatského veřejného života. Zároveň je členem mládežnické organizace Sociálně demokratické strany (SDP) v Záhřebu.

Můžete porovnat vztah chorvatské veře...
 

  

Město, které dalo jméno moři

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 220 Komentáře: 0 Více

„Hrdina, ne zločinec!“ – tímto výkřikem a odhodlanou tváří generála Anteho Gotoviny (obžalovaného mezinárodním soudním tribunálem v Haagu a momentálně už třetím rokem na útěku) na obřím plakátu vítá zadarské staré město turisty. Do urbanistického lektvaru s extraktem prastarých římských památek, raně středověkých chrámů a typicky benátské architektury tak přidává esenci silného lokálpatriotismu i špetku moderního chorvatského nacionalismu.
...
 

  

Změní Sanader image chorvatské pravice?

Autor: Marijan Lipovac

Počet zobrazení: 54 Komentáře: 0 Více

Chorvatsko se při loňských podzimních parlamentních volbách rozhodlo ke změnám a zabočilo doprava. Místo dosavadní levicové koalice převzalo znovu vládu Chorvatské demokratické společenství (HDZ) vedené Ivem Sanaderem, které ze 152 míst v Saboru obsadilo 66, tedy 43 %.

Novým chorvatským premiérem se stal Ivo Sanader, padesátiletý komparatista, otec dvou dcer, rodák ze Splitu, jenž studoval v Innsbrucku a hrdě zdůrazňuje, že hovoří čtyřmi...
 

  

Vše co letos na jaře potřebuju...

Autor: Petr Stehlík

Ukázky z tvorby současných chorvatských básníkůPočet zobrazení: 59 Komentáře: 0 Více

Chorvatská básnířka Evelina Rudan (1971) do literatury vstoupila básněmi psanými v čakavském nářečí rodné Istrie, které se značně liší od spisovné chorvatštiny. Tyto verše vyšly v roce 2000 v její první sbírce Sve ča mi rabi ovega prolića (Vše co letos na jaře potřebuju), jíž se dostalo vřelého přijetí od chorvatské literární kritiky. Renomovaný básník Milorad Stojević tehdy poznamenal, že je Rudanová “výjimečnou básnířkou, která překonává standardy nejen čakavsk...

 

  

Největší Chorvaté všech dob

Autor: Marijan Lipovac

Počet zobrazení: 182 Komentáře: 0 Více

Josip Broz Tito (1892–1980), zakladatel a prezident někdejší socialistické Jugoslávie, byl zvolen největším Chorvatem všech dob v anketě, kterou uspořádal záhřebský politický týdeník Nacional. Ten svým čtenářům nabídl výběr ze sta jmen chorvatské historie, od středověkých knížat z 9. století po dnešní politiky, umělce a sportovce. V anketě hlasovalo 7779 respondentů, kteří hlasy pro své favority zasílali poštou, krátkými textovými zprávami nebo ...
 

  

Povede Chorvatsko Ivica nebo Ivo?

Autor: Marijan Lipovac

Počet zobrazení: 118 Komentáře: 0 Více

V druhé polovině listopadu se v Chorvatsku uskuteční již páté parlamentní volby od zavedení pluralitního politického systému a předvolební kampaň, přestože oficiálně ještě nezačala, trvá prakticky už několik měsíců. V podstatě všichni političtí analytici se shodují, že půjde o první volby, jejichž vítěz není předem znám, narozdíl od voleb v letech 1990, 1992 a 1995, kdy bylo vítězství Chorvatského demokratického společenství (HDZ – Hrvatska demo...
 

  

Janica a Ivica – mistři světa ze záhřebského asfaltu

Autor: Marijan Lipovac

Počet zobrazení: 161 Komentáře: 0 Více

Země, jejíž sportovci během dvou let získali čtyři medaile na zimních olympijských hrách, tři na mistrovstvích světa a dva velké a tři malé křišťálové glóby ve světovém poháru, je obyčejně považována za sportovní velmoc. Jestliže však hovoříme o zemi, v níž zimní sporty nemají velkou tradici, v níž existují pouze tři sjezdovky, a proto se tamní mistrovství odehrává v zahraničí, zemi, kde v zimě sníh někdy ani nenapadne, a pokud napadne, vždycky ...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod