Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Baví mě diplomacie, která utváří svět

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor se Zdravkem Popovem – bulharským velvyslancem v ČRPočet zobrazení: 206 Komentáře: 0 Více

Doc. Zdravko Popov vystudoval filozofii a psychologii na sofijské Univerzitě sv. Klimenta Ochridského, kde dále působil jako asistent a následně docent filozofie. V roce 1990 se stal poradcem prezidenta pro zahraniční otázky. Dále působil jako předseda UNICEF v Bulharsku, viceprezident bulharského Atlantického klubu, ředitel Diplomatického institutu při Ministerstvu zahraničních věcí a jako bulharský zástupce v několika evropských institucích. Domluví se an...
 

  

Prezentace bulharské kultury v České republice

Autor: Asen Milčev

Počet zobrazení: 195 Komentáře: 0 Více

Příznivci Bulharského kulturního institutu v Praze, který má svou dlouholetou tradici (byl založen již roku 1948), vědí, že již několik let institut sídlí v budově bul­­har­ské školy Dr. Petra Berona (bývalé obchodní zastoupení při velvyslanectví Bulharské republiky v ČR) v Dejvicích – Praha 6. V současné době se vedení institutu snaží o zís­kání pro jeho činnost vhodnější budovy v centru města, která by měla k dispozici vícefunkční sál pro pořádání vý­sta...
 

  

Fenomény bulharské kuchyně


Počet zobrazení: 1132 Komentáře: 0 Více

Přestože je ovlivněna kuchyněmi jiných národů, především sousedními řeckou a tureckou, zachovává si bulharská kuchyně svou jedinečnost. Tradiční bulharská jídla se často vyznačují jednoduchostí co do složení i co do přípravy. Jsou typická pikantností, rozmanitostí chutí a díky velkému podílu zeleniny také, na rozdíl od kuchyně české, příznivým vlivem na lidské zdraví. V mnoha případech lze navíc mluvit přímo o kulinářských fenoménech.

P...
 

  

Všechny barvy bulharské politiky

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 128 Komentáře: 0 Více

Výsledky letošních parlamentních voleb v Bulharsku přinesly mnohá pře­kvapení a zároveň uvrhly bulharskou politickou scénu do patové si­tu­ace. Poprvé totiž hned po volbách nebylo jasné, která strana či strany budou sestavovat novou vládu a kdo bude novým premiérem. Ani jedna z rekordního počtu sedmi stran, které překročily čtyřprocentní hranici nutnou pro vstup do parla­mentu, totiž nezabodovala tak, aby mohla sestavit většinovou vládu, a nestačil na to do...
 

  

Jak se slaví Eňovden


Počet zobrazení: 85 Komentáře: 0 Více


24. červen. V lidových zvycích Eňovden, v křesťanské tradici svátek narození sv. Jana Křtitele, se mezi bulharskými svátky těší podob­nému významu jako Vá­noce, Velikonoce či Gergjovden (den sv. Jiří) a v růz­ných oblastech má i různé varianty – Janevden, Ivanden, Ivan Biljober… Vždy je však spojen se sluncem, vodou a lé­čivými rostlinami...
 

  

Rupite a Baba Vanga


Počet zobrazení: 279 Komentáře: 0 Více
V jihozápadním Bulharsku, v Sandansko-Petričské oblasti, 8 kilometrů severo­vý­­chodně od města Petrič leží vesnice Ru­pite. Již mnoho let míří na úpatí zdejšího vulkanického vrchu Kožuch kroky tisíců Bulharů i zahraničních turistů. Táhne je sem jak vidina koupele v míst­ních lé­či­vých termálních pra­me­nech, tak především kostelík sv. Petky, jenž v mís­tech pro...
 

  

Momentky z pomáckého Ribnova

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 101 Komentáře: 0 Více

Při putování bulharskými Rodopy narazíte na spoustu jakoby Bohem zapomenutých vesnic a vesniček. Jednou z nich je i Ribnovo. Leží v západních Rodopech, 30 kilometrů severně od města Goce Delčev. Díky arabským nápisům na náhrobcích na místním hřbitově je stáří obce odhadováno asi na 600 let. Starosta Refat Atipov však přiznává, že jiné doklady nemají, a tak se spíše drží verze, že Ribnovo vzniklo asi před 200 lety. Cesta sem je hrbolatá, strmá a klikatá. Nav...
 

  

Archanděl Michael kmotrem aneb bulharský Dařbuján

Autor: Silvie Vajskebrová

Počet zobrazení: 243 Komentáře: 0 Více

Rozbor lidové pohádky je věc složitá, ba mnohdy nemožná. Vysvětlování typu „tohle je tak, protože...” zavání spekulací. Následující text si proto nečiní nároky na označení analýza, spíše chce poukázat na některé skutečnosti, vztahující se k vybraným pohádkovým motivům se zaměřením na jejich bulharská specifika.


Pohádka Archanděl Michael kmotrem ...
 

  

Georgi Gospodinov


Počet zobrazení: 114 Komentáře: 0 Více

Ve středu 19. května 2004 se konala v Týnské literární kavárně slavnostní prezentace knihy povídek populárního bulharského autora Georgiho Gospodinova Gaustin neboli Člověk s mnoha jmény, kterou v českém překladu Ivany Srbkové vydalo Nakladatelství Lidové noviny.


Georgi Gospodinov (1968) – básník a prozaik, je reda...
 

  

Posvátné město Perperikon

Autor: Zlatina Jeřábková

Počet zobrazení: 261 Komentáře: 0 Více

Jsou tomu necelé čtyři roky, co bulharští archeologové stáli poprvé tváří v tvář závratnému objevu, nasvědčujícímu, že se v jejich vlasti nachází jeden z nejstarších archeologických objektů světa, osm tisíc let staré kultovní místo, pozdější akropole, thrácký palác Perperikon. Usilovná bádání navíc naznačují, že by se mohlo jednat o dlouho hledanou svatyni boha Dionýsa, o které se ve svých kronikách zmiňují antičtí historikové.

Ob...
 

  

Fenomén Slavi Trifonov aneb ''Vreme e za šou''

Autor: Pavel Krejčí

Počet zobrazení: 159 Komentáře: 0 Více

Osobnost Slaviho Trifonova je pro bulharský showbyznys natolik výjimečná (a to nejen díky holé hlavě à la Karel Hála nebo vysoké postavě à la Richard Müller), že jistě nezaškodí seznámit s ní krátce i české čtenáře... Při představování osobnosti bývá zvykem, že autor textu sděluje i rok jejího narození. V žádném ze zdrojů, které jsem měl k dispozici, jsem však tento údaj nenalezl, takže se budeme muset spokojit s odhadem – podle toho, kdy vstoupil do širšíh...
 

  

Z náruče Matky jezer do sídla boha Peruna

Autor: Barbora Jadrná, Manoil Spasov

Počet zobrazení: 155 Komentáře: 0 Více

Pokud budete mít v plánu přejít bulharská pohoří Rilu a Pirin, začněte Rilou, zvláště je-li vaše kondice nevalná. Obě pohoří jsou zhruba stejně vysoká (okolo 2900 m), ale rozdíl člověk pozná, až když sbírá poslední síly na strmých stezkách pod hřebeny Pirinu. Pro sportovce celkem milá procházka, pro kavárenské povaleče slušný výkon.

V náručí Matky jezer


...
 

  

Sedm kilo stotinek aneb Nechali se Bulhaři napálit?

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 75 Komentáře: 0 Více

Současná vláda premiéra Simeona Sakskoburggotského se po dvou a půl letech u moci těší velmi malé důvěře Bulharů. Slíbené vyřešení problémů v horizontu 800 dní od jejího nástupu k moci se nekoná a sám premiér už několikrát vzal tento svůj slib zpět s tím, že jeho prohlášení bylo špatně interpretováno. Naposledy se tomu tak stalo v dopise adresovaném britskému časopisu The Economist, jako odpověď na článek, který hodnotil současnou situaci Bulhar...
 

  

Cyrilice nebo latinka?

Autor: Petr Mundev

Počet zobrazení: 455 Komentáře: 0 Více

V září minulého roku se Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v bulharském Velikém Tărnovu rozhodl odebrat titul doctor honoris causa kontroverznímu rakouskému slavistovi profesoru Otto Kronsteinerovi. K tomuto v akademickém světě unikátnímu kroku vedly četné Kronsteinerovy výroky, které si bulharská akademická obec vy ložila jako útok na samou podstatu bulharské státnosti a národní identity. Celá kauza je však mnohem kompli...
 

  

Chceme hrát pro celou planetu

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s bulharskou skupinou WickedaPočet zobrazení: 68 Komentáře: 0 Více

Dne 26. října 2002 vystoupila na pražské Baráčnické rychtě jedna z nejpopulárnějších bulharských skupin současnosti – Wickeda. To, že kapelu takového formátu nepředcházela masivnější propagace, lze přičíst skutečnosti, že současná bulharská hudba není českému publiku vůbec známa a Wickeda je v tomto směru první vlaštovkou. Vzhledem k tomu se dá zcela zaplněný sál považovat za velký úspěch. V prostorách klubu se sešli mladí Bulhaři, čeští přízni...
 

  

Todor Živkov

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 218 Komentáře: 0 Více


Narodil se 7. září 1911 ve vsi Pravec v Botevgradském kraji. Živkovovi patřili k nuznějším rodinám, a tak byl Todor coby malý chlapec nucen například vodit dobytek na pastvu. Chodil do místní školy a ve čtrnácti letech začal navštěvovat smíšenou školu v Orchaniji, jediné chudým dětem dostupné střední vzdělávací zařízení v kraji. Již zde se Toško, jak mu říkali doma, zapoj...

 

  

Bulharofonní muslimové, Pomáci

Autor: Lenka Nahodilová

Počet zobrazení: 135 Komentáře: 0 Více

Na území dnešního Bulharska žije přibližně jeden milion muslimů. Většina z nich jsou sunnitští muslimové, pouze menší skupiny jsou šíitské. Nejpočetnější částí sunnitů jsou etničtí Turci. Podle různých údajů čítají půl miliónu až jeden milión osob, přičemž údaje o jejich počtu se pochopitelně různí. Dosti těžko zjistitelnou část muslimského obyvatelstva tvoří některé skupiny Rómů, jejichž počet někteří autoři odhadují až na třistatisíc o...
 

  

Bulharsko očima Gusty Fučíkové

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 102 Komentáře: 0 Více

Ve dnech 19. - 28. května 1962 pobývala v Bulharské lidové republice československá kulturní delegace. Jejími členy byli - pracovník Ministerstva školství a kultury, pracovník Ústředního výboru Československého svazu mládeže a Gusta Fučíková. Účelem zájezdu byla účast na slavnostech u příležitosti pojmenování Střední polygrafické školy v Sofii na školu národního hrdiny Julia Fučíka. Jaké bylo Bulharsko v roce 1962 očima této delegace?

...
 

  

Bulharský disident Georgi Markov

Autor: Yveta Kenety

Počet zobrazení: 140 Komentáře: 0 Více

"Svoboda není svobodná bez pravdy" (Stefan Borisov)


V září letošního roku uplynulo 23 let od smrti jednoho z nejznámějších bulharských disidentů, spisovatele a novináře Georgi Markova (1929-1978). Doma i v zahraničí se proslavil nejen svým dílem a prací, ale také originální, podotýkám nedobrovolnou, smrtí. Jeho život totiž ukončil deš...

 

  

Na návštěvě u Ak Jazala Baby

Autor: Roman Laube

Počet zobrazení: 108 Komentáře: 0 Více


V e výroční den vzniku ČSR 28. října 2006 chtěla Národní strana u sochy sv. Václava v Praze spálit postavu symbolizující „nenávist“. Přichystaný ohňový happening, chápaný jako pálení muslimského teroristy, znemožnila policie, která zadržela i předsedkyni strany a několik aktivistů. Představení se nekonalo a několik desítek přihlížejících, kteří čekali na to, až se na Václaváku bude „pálit muslim“, se zklamaně rozcházelo. U sochy zůstala jen hrstka skalních přív...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod