Warning: Creating default object from empty value in /DISK2/WWW/navychod.cz/www/visual-php-core/professional_1_7_9_732/opt/table.class.php(2) : eval()'d code(1) : eval()'d code(1) : eval()'d code on line 1 Navýchod.cz - Navýchod - Východ není sajůz!?
/bannery/1-2018.png./bannery/1-2018.png
/images/banner/banner_horni_2-new.jpg./images/banner/banner_horni_2-new.jpg
 

  

Pětihvězdičkoví uprchlíci z Andižonu

Autor: Žanyl Žusubžan

Počet zobrazení: 237 Komentáře: 0 Více

V důsledku masakru uprchly z uzbeckého města Andižonu do sousedního Kyrgyzstánu stovky lidí. Více než čtyři sta z nich bylo letecky přepraveno do Rumunska a nakonec byli usazeni v několika západních zemích. Někteří z nich skončili i v České republice.

Česká Lípa má své vlastní problémy

K masakru v Andižonu došlo 13. května 2005,když ozbrojené síly uzbeckého ministerstva vnitra a státní be...
 

  

Baví mě diplomacie, která utváří svět

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor se Zdravkem Popovem – bulharským velvyslancem v ČRPočet zobrazení: 206 Komentáře: 0 Více

Doc. Zdravko Popov vystudoval filozofii a psychologii na sofijské Univerzitě sv. Klimenta Ochridského, kde dále působil jako asistent a následně docent filozofie. V roce 1990 se stal poradcem prezidenta pro zahraniční otázky. Dále působil jako předseda UNICEF v Bulharsku, viceprezident bulharského Atlantického klubu, ředitel Diplomatického institutu při Ministerstvu zahraničních věcí a jako bulharský zástupce v několika evropských institucích. Domluví se an...
 

  

O mostech mezi Ukrajinou a Českem ví jen málokdo

Autor: Tereza Chlaňová

Rozhovor s Oksanou Pelenskou – ukrajinskou badatelkou a historičkou uměníPočet zobrazení: 147 Komentáře: 0 Více

Oksana Pelenska je nezávislou badatelkou a publicistkou. Za­bý­vá se zejména dějinami ukrajinské umě­lecké dia­spory v meziválečném Československu, dále se věnuje česko-ukrajinským kulturním kontaktům. Vystudovala bohemistiku ve Lvově a je autorkou několika monografií. Od roku 1993 žije trvale v Česku.
K...
 

  

Oslovit české publikum a potěšit ukrajinská srdce

Autor: Bohdan Rajčinec

Pozvánka na Dny ukrajinské kultury v České republicePočet zobrazení: 103 Komentáře: 0 Více

Nejedna národnostní menšina v této republice se čas od času pokouší zaujmout většinové obyvatelstvo počiny zvanými Dny kultury v ČR. Slováci, Rusové, Řekové, Němci, Poláci či Ukrajinci, všichni se snaží oslovit širší obecenstvo a prohlásit: „Jsme zde a máme vám co nabídnout.“ Snad se to v posledních letech i daří.
Z různých důvodů se pro...
 

  

Praha slovanská

Autor: Jaroslav Otčenášek

Počet zobrazení: 119 Komentáře: 0 Více

O Praze jako „hlavním městě Slovanů“ se hovořilo asi naposledy v roce 1848, ovšem ve zcela jiných souvislostech. Tehdejší Slovanský sjezd sice na kratší dobu přivedl do Prahy zástupce všech „větví slovanských“, ale jed­nalo se o přehlídku „bratrů Slovanů“ jako jasný vzkaz císaři, že Slované tu jsou a vzájemně se podporují. Bohužel události, které po sjezdu následovaly, učinily dalším manifestacím slo­vanské jednoty přítrž.

Tehdejší česká...
 

  

Cesty na jih Rudolfa Brunera-Dvořáka


Pozvánka na výstavu „Bosna 1905 na fotografiích Rudolfa Brunera-Dvořáka“ v BrněPočet zobrazení: 201 Komentáře: 0 Více

Rudolf Bruner-Dvořák (1864-1921) je poklá­dán za nejvýznamnější osobnost fotografie v čes­kých zemích kolem roku 1900. Byl prvním, kdo se u nás označoval jako „momentní fotograf“, neboť se specializoval na fotografie událostí. Často cestoval a jeho nejoblíbenější místa v zahraničí byla v Bosně.
První výrazný úspěch zažil Rudolf Bruner...
 

  

Jak se slaví Sabantuyi

Autor: Jan Kravčík

Počet zobrazení: 87 Komentáře: 0 Více

Je první červnová sobota a mezi stromy obklo­pu­jí­cími penzion v obci Vyžlovka nedaleko Říčan u Prahy opatrně prosvítá slunce – jev na přelomu letošního jara a léta nepříliš častý. Vypadá to na hezký den. Místní nedůvěřivě pozorují zpoza svých plotů zvláštní společnost, která se do vsi po­malu sjíždí. Na travnatém pruhu lemovaném smrky a svažujícím se pozvolna k rybníku se už za chvíli budou prohánět děti i dospělí při oslavách tatarského lidového svátku S...
 

  

Josef Hlávka v „Jeruzalémě na řece Prut“

Autor: Tereza Chlaňová

Počet zobrazení: 196 Komentáře: 0 Více

V dubnu letošního roku putovala z Prahy do ukra­jinských Černovic kopie portrétu Josefa Hlávky od Václava Brožíka. Zástupci Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vezli tento obraz jako dar na Černovickou ná­rodní univerzitu J. Feďkovyče, kde proběhla konference věnovaná Josefu Hlávkovi. Konference se zde nekonala náhodou, neboť budovy využívané univerzitou navrhl a postavil právě tento architekt, stavitel a mecenáš, jenž měl možnost projevit svůj talent ...
 

  

Východ nezačíná na česko-slovenském pomezí

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s Rudolfem Chmelem, ministrem kultury SR a ředitelem ÚSVS FF UKPočet zobrazení: 134 Komentáře: 0 Více

V rámci řady změn na Filozofické fakultě Uni­verzity Kar­lovy v Praze byl do čela Ústavu slavistických a vý­chodoevropských studií jmenován dosavadní vedoucí Ka­binetu slovakistiky, předseda redakční rady časopisu OS, něk­dejší velvyslanec ČSFR v Maďarsku a staro­nový ministr kultury Slo­venské republiky, Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Protože moni­torování si­tuace na pražské slavistice vždy patřilo k prioritám Na­východu, položili jsme docentu C...
 

  

Prezentace bulharské kultury v České republice

Autor: Asen Milčev

Počet zobrazení: 195 Komentáře: 0 Více

Příznivci Bulharského kulturního institutu v Praze, který má svou dlouholetou tradici (byl založen již roku 1948), vědí, že již několik let institut sídlí v budově bul­­har­ské školy Dr. Petra Berona (bývalé obchodní zastoupení při velvyslanectví Bulharské republiky v ČR) v Dejvicích – Praha 6. V současné době se vedení institutu snaží o zís­kání pro jeho činnost vhodnější budovy v centru města, která by měla k dispozici vícefunkční sál pro pořádání vý­sta...
 

  

Kam kráčí pražská slavistika?


Počet zobrazení: 166 Komentáře: 0 Více

Jak vnímáte současnou situaci pražské slavistiky a jak vidíte její budoucnost?HANA GLADKOVA – vedoucí Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK


Současná pražská slavistika je mnoho­tvárný organismus, ve kte­­rém každý „oud“ opět dělá, co mu přísluší a lze se nadít, že se to brzy projeví i v nové kvalitě celku. ...
 

  

Ruská federace očima Jaroslava Bašty


Počet zobrazení: 132 Komentáře: 0 Více

Dne 20. září 2005 uspořádala Rada pro mezinárodní vztahy v Praze přednášku bývalého velvyslance ČR v Moskvě a sou­čas­ného prvního náměstka mi­ni­stra zahraničních věcí ČR Jaroslava Bašty na téma Východní dimenze české politiky . Jak sám přednášející v úvodu zdůraznil, název přednášky byl zvolen možná až příliš vzletně, a vy­slovil obavu, že vzhledem k jeho nedávnému návratu z Ruska se přednáška bude týkat spíše jen této země a její současné situace...
 

  

Ukrajinský portrét na pozadí Prahy

Autor: Tereza Chlaňová

Počet zobrazení: 395 Komentáře: 0 Více

Dlouhou dobu uta­­­­jované a tudíž ne­pro­bá­dané „zóny“ ukrajinské kulturní historie stále za­bí­­rají žalostně mno­ho místa. Proto se každý nový objev, každá nová studie nebo interpretace stá­vá nadšeně vítanou udá­lostí. Mezi ta­kové patří bezesporu i publikace Oksany Pe­lenské Ukrajinský port­rét na pozadí Pra­hy.
...
 

  

Bělorusové – hobiti evropského lesa

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 344 Komentáře: 0 Více

Již z názvu knihy Ne­známé Bě­lo­rus­ko lze usoudit, že její hlavní snahou je představit nám něco, co neznáme. Je pro nás Bělo­rusko právě tako­vým? Nejsme spíš přes­vědčeni, že ho známe docela důvěrně? Určitě, vždyť jsme pár desítek let žili téměř pod jednou stře­chou. Možná právě proto je však naše po­vědomí o této zemi značně pokřiveno, je plné stereotypů a ni­čím nepod­ložených unáhlených závěrů a soudů. Možná také právě proto jsme si téměř jis...
 

  

Všechny cesty z jihu vedou přes Srbsko

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s Jiřinou Dienstbierovou, ředitelkou Informačního střediska pro spolupráci s SČH a BaHPočet zobrazení: 297 Komentáře: 0 Více

Ing. Jiřina Dienstbierová je pracovnicí Centra pro sociální a ekono­mické strategie (CESES) Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se zabývá problematikou médií a komunikace s veřejností. Zároveň je ředitelkou Informačního střediska pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Her­cegovinou, které vzniklo v rámci Rady pro mezinárodní vztahy založené před deseti lety Jiřím Dienstbierem.


...
 

  

Oranžová revoluce ukázala, že Ukrajinci jsou Evropany

Autor: Ivana Skálová

Počet zobrazení: 225 Komentáře: 0 Více

Dne 18. března proběhla v prostorách Polského institutu v Praze panelová diskuze na téma Demokratizace na Ukrajině: možnosti česko-polské spolupráce. Jejími hosty byli poslankyně Evropského parlamentu Grażyna Staniszewska, senátor Edvard Outrata, velvyslanec ČR na Ukrajině Karel Štindl, politologové Grzegorz Gromadzki a Rafał Sadowski, poslanec Sejmu a místopředseda Polsko-ukrajinské parlamentní skupiny Marek Kuchciński, poslanec Petr Mareš a novinářka Petr...
 

  

Když si hrdinové vezmou dovolenou


Počet zobrazení: 258 Komentáře: 0 Více

Sedmý ročník mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět pořádaný společností Člověk v tísni při České televizi proběhne v Praze od 27. dubna do 5. května 2005, dále pak v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Kolíně, Liberci, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Rožnově, Táboře a Ústí nad Labem. Základní osou festivalu jsou hlavní soutěž, soutěžní kategorie krátkých forem a speciální kategorie...
 

  

Česko-lotyšský literární dialog

Autor: Pavel Štoll

Počet zobrazení: 113 Komentáře: 0 Více

Českého návštěvníka knihkupectví v Rize překvapí poměrně široká nabídka překladů z naší literatury, což je příjemné zjištění, k němuž od konce 80. let bohužel nedospěje Lotyš pátrající po své literatuře v Česku. Je ovšem pravda, že i my máme úctyhodnou překladovou tradici, sahající až k Františku Ladislavu Čelakovskému a pevně zakotvenou v prvních desetiletích 20. století.

Po druhé světové válce se o propagaci lotyšské literatury u nás ne...
 

  

„Líbí se mi, že bazén je hned u moře“

Autor: Tomáš Vašut

Počet zobrazení: 217 Komentáře: 0 Více

Když na podzim roku 2004 vydalo nakladatelství LEDA Česko-albánský slovník a konverzaci autorek Mileny Hoxha a Lendity Jakupi-Gojani, byla to docela událost. Jedná se sice o poměrně malou a nenápadnou knížečku, avšak na zadní straně obálky stojí hrdě uvedeno, že v ruce držíte „první praktickou příručku albánštiny“. Co tedy v prvním slovníku najdete?

Překvapivý je především rozsah. Na první pohled taková malá brožurka velikosti obyčejné ko...
 

  

Obchod s lidmi vnímáme jako celospolečenský problém

Autor: Ivana Skálová

Rozhovor s Jasminou Dimiškovskou, koordinátorkou makedonské pobočky organizace La StradaPočet zobrazení: 146 Komentáře: 0 Více

Za účelem prevence mezinárodního zločinu obchodování se ženami byla v roce 1995 založena mezinárodní nevládní organizace La Strada. Dnes její síť sdružuje kromě zakládajícího Nizozemí i osm zemí střední a východní Evropy – Bělorusko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Českou republiku, Makedonii, Moldavsko, Polsko a Ukrajinu. Koordinátorce makedonské pobočky jsme položili několik otázek při příležitosti její návštěvy v ČR a vystoupení u kulatého stolu Rádia Sv...
 
   


e-mail: zc.dohcyvan@eckader copyright 2011 Navýchod